Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka č.2

26. 11. 2010

TEFA, s.r.o.PROJEKTOVÁ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST  Kociánka 26a, 612 00 Brno-Královo Pole     tel.541240283  tel.541240289  info@tefa.cz  IČ 60747285,

DIČ CZ60747285                                    ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372609343/0300

TEFA, s. r. o. zapsána  na OR KS Brno v oddíle C,      číslo vložky 18902

3.  NABÍDKOVÁ CENA ČLENĚNA PO TĚCHTO ODDÍLECH:
Cena za:
3.1 Odbor posudek dle 1.1.                                                                                  14 000,-Kč
3.2 Stavebně-technické posouzení budovy dle 1.2                                                                                                                                         8 000,-Kč 

3.3A Projektovou dokumentaci dle 1.3, část A)                                                                                     59 500,-Kč

 3.3B Rozpočtové práce dle 1.3, část B)                                                                                     16 000,-Kč 

3.4 Průkaz energetické ročnosti budovy dle 1.4.                                                                                                                                           4 500,-Kč

 3.5 Stavební řízení-dokladová část + podání žádosti o stavební řízení

  dle 1.6. Cena je bez správních poplatků.                                                                                                                                                   6 000,-Kč

 3.6 Vyřízení žádostí o vstup do programu Zelená úsporám včet

     přípravy všech požadovaných dokladů dle 1.7.2                                                                                20 000,-Kč

Celkem bez zákonné DPH                                               128 000,-Kč

 4.   TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY:

 Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

1. Zateplení obvodového pláště budovy systémem ETICS, ostění slabší tep. izolací, včetně soklu

2. Výměna oplechování parapetů fasádních výplní otvorů

3. Demontáž a úprava dešťových svodů se zpětnou montáží

4. Oplechování ETICS u štítů střech

5. Demontáž, úprava a zpětná montáž oplocení zahrádek

6. Nátěr dřevěného obkladu říms

7. Demontáž a montáž svítidel na fasádě, nový bleskosvod, rozváděče a HUP bez úprav

Demontáž a montáž satelitů, markýz, apod. zajistí stavebník sám.

 Projektová dokumentace dle b. 1.3 bude předána v českém jazyce v šesti grafických vyhotoveních a digi ve formátu dwg, doc, xls. V každém grafickém vyhotovení bude výkaz výměr a samostatně 1x položkový rozpočet.

Podmínkou ceny a termínu je předání grafických podkladů dokumentace od objektu (půdorysy, řezy, pohledy) a statická část.

Nabídka před zahájením prací:

Vzhledem k nejasné problematice výskytu vody v římsách a nyní již nedostatečnému zateplení střech, navrhujeme před zahájením projektových prací provést technickou pomoc. Tato by spočívala v odkrytí římsy a konstrukce střechy ve vhodných místech, zjištění příčin poruch a návrh řešení včetně možnosti dodatečného zateplení střechy. Na základě Vašeho rozhodnutí by byla upřesněna cena a rozsah projektové dokumentace. 

Cena za tech. pomoc bez demontážních prací         10 000,-Kč bez DPH

V případě Vašeho souhlasu, nabízíme schůzku s Vámi na stavbě, za účelem vyjasnění a upřesnění Vašich potřeb, samozřejmě bez nároku na úhradu nebo naše pokračování na projektových pracích

V Brně, 15.11.2010                                                               ing. Eduard Fukač, v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář