Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidelné revize

SOUPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRAVIDELNÝCH REVIZÍ A KONTROL, KTERÉ MUSÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A MAJITEL OBJEKTU NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMŮ A V KOTELNÁCH PROVÁDĚT

Domovní plynovody

1 x  ročně prohlídka – vyhl.ČÚBP 85/1978 Sb.

1 x  za 3 roky revize – ČSN EN 1775

Kotelny

1 x  ročně – vyhláška ČÚBP 91/1993

Tlaková nádoba

1 x  ročně – ČSN 690012

Ruční hasící přístroj

1 x  ročně vyhl.č.246/2001 Sb.

Komíny

dle vyhlášky č.111/1981

- na tuhá paliva do 50 kW – 6 x ročně

- na plynná paliva do 50 kW – 2 x ročně

- na plynná paliva nad 50 kW – 4 x ročně 

Revize elektrozařízení ve společných prostorách a revize hromosvodů

1 x za 5 let – ČSN 331500, ČSN 341390

Hydranty

1 x ročně – ČSN 730873